ראשי | מוצרים | שרותים | לקוחות | אודות | חדשות | צור קשר
 
FQS - Food Safety Quality Standard
מערכת ניהול איכות ובטיחות מזון -
המבוססת על עקרון איתור וניתור נקודות בקרה קריטיותHACCP - Hazard Analysis Critical Control Points
המתקדמת מסוגה בישראל.
FQS עובד בשיטה הבאה:
  • במהלך ביקור נציגנו בעסקכם, נבחנות באופן שיטתי נקודות בקרה בכל מדורי המטבח העלולות לגרום לסיכון בריאותי ופגיעה באיכות המזון. כמו כן מתבצע אימות נוהלי עבודה המקובלים עפ"י דרישות שירות המזון הארצי - משרד הבריאות.

  • כחלק בלתי נפרד מהמבדק מתבצעות 10 בדיקות בקטריולוגיות של מגוון סוגי מזון ו/או שטחי מגע. לאחר הזנת כל הנתונים לתוכנת מחשב, מתקבל ציון המעיד על רמת בטיחות המזון בזמן הביקור, כאשר השאיפה הינה להגיע לרמת ציון 85, שזו הרמה המינימלית המקובלת בשיטת הבקרה הבינלאומית של מערכת HACCP כל הממצאים מוגשים עבורך ערוכים בדו"ח מסודר, בו בנוסף לתוצאות המבדק תמצא סיכום מסקנות והמלצות תכליתיות מה וכיצד לשפר.

  • אנו מציבים יעד להביא את עסקך לרמת ציון 85 ומעלה תוך שישה חודשים, ע"י ביצוע מבדק FQS ופעולות מתקנות אחת לחודש באופן שוטף ומתמיד. עם הגעה ליעד תוענק תעודה המעידה על ניהול מערך אבטחת איכות ובטיחות מזון בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים ביותר.
מערכת ניהול איכות ובטיחות מזון FQS מיועדת למספר מטרות:
  • א. למסד מתודולוגיה שיטתית לבקרה ושליטה על איכות ובטיחות מזון.
  • ב. למנוע מצב אשר עלול לגרום להרעלות מזון.
  • ג. לשפר את מודעות העובדים וההנהלה לבטיחות מזון בזמן העבודה.
  • ד. לתת מענה מול דרישות הרשויות ומשרד הבריאות.
חב' רויאלטון מעניקה את שירותיה בתחום הפיקוח התברואתי באישור משרד הבריאות.
כל הזכויות שמורות, Royaltone.Ltd, 2019